Choose language

Close

Om Falck

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade.

Vi är människor som hjälper människor, det viktigaste man kan ägna sig åt.

Falck arbetar med olika verksamheter inom assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.
 
Sedan 2014 ingår AB Previa i Falckkoncernen. Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att effektivisera organisationen, utveckla ledarskapet, engagera medarbetarna och skapa en positiv arbetsmiljö hjälper Previa verksamheter att nå sina mål och skapa ännu bättre resultat. Previa har 1 100 specialister inom hälsa, ledarskap och arbetsmiljö på över 90 orter i hela landet. Previa anlitas av 7 500 arbetsgivare med 1 100 000 anställda.
 
Våra verksamheter bygger på förtroende, trygghet och mänskliga relationer. Detta påverkar också vårt förhållningssätt till våra verksamheter och uppdrag. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Dagens och framtidens utmaningar kräver att vi vågar tänka nytt. Falck leder, tillsammans med uppdragsgivare och andra intressenter, utvecklingen inom samhällsnära tjänster framåt genom att utmana invanda mönster och genom att ha en genuin känsla för uppdraget. Samtidigt höjer vi kvaliteten och satsar på utveckling och forskning. Vi har visat att vi kan uppnå båda målen samtidigt, en effektivare verksamhet med högre kvalitet och bättre visioner. Med en attityd som man normalt sett bara hittar i frivillig- och hjälporganisationer och en beslutsamhet som bara återfinns i effektiva affärsföretag, utgör Falck en oerhört stark kombination av dessa båda delar.

Falck Sverige har cirka 3000 anställda och omsätter omkring 2,5 miljarder SEK.

För mer information om Falck: www.falck.com

Falcktidningen

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​​​​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Hjälp med kundserviceärenden och svar på vanliga frågor hittar du här. Och vid generella förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.s​e