Pressmeddelande

Hög sjuktopp präglar slutet av arbetsåret

Efter en sjukskrivningstrend under hösten som stadigt pekat uppåt, har vi nu nått årets toppnotering av sjukskrivningar och VAB. Trenden följer det nya mönstret vi sett efter pandemin där den traditionella sjuktoppen i februari ersatts med en ny topp i december. Det visar färska siffror från Falcks tjänst Sjuk och Frisk, det mest omfattande och aktuella verktyget för analys av frånvarostatistik i Sverige.

Diagram som visar frånvaroanmälningstalet i % per vecka under 2023

Dec. 11, 2023 14:48 CET

– Före pandemin var februari ständigt den månaden på året som innehade de högsta sjuktalen. Nu ser vi för tredje året i rad en annan trend, att den högsta sjuktoppen infunnit sig i december, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Falcks Sjuk och frisk-tjänst.

Statistiken kommer från Falcks Sjuk och frisk-tjänst som omfattar 155 000 anställda på 450 företag och offentliga organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och vab-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, vab- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Uppgången av sjukfrånvaro har gått snabbt de senaste veckorna. Frånvarotalet är dock ännu inte i nivå med de toppar som syntes 2021 och 2022. Vi ser även denna vecka ett första tecken på avstanning av den stigande kurvan.

– Vi fortsätter ha ett högt inflöde av sjukskrivningar. Men förhoppningsvis har vi ändå landat på en platå med en nedåtgående trend inför julledigheter vad gäller nyinsjuknade. I bästa fall innebär det att vi då inte når de höga sjuktalen som präglat slutet av december de senaste två åren, säger Maria Steneskog Nyman

Läs hela pressmeddelandet

Affärsenhet Healthcare
Ämne Arbetsliv

Utforska vidare