Pressmeddelande

Cheferna uppskattar sitt jobb – men stress och dryckesvanor sticker ut

240405: Chefer skattar inom en rad hälsoområden sitt mående bättre än medarbetare gör. Men det finns utmaningar. Chefer upplever högre stress än medarbetare. Över hälften av Sveriges chefer upplever svårigheter att koppla av och nästan tre av tio chefer har svårigheter att hinna med sina arbetsuppgifter. Chefer uppger även oftare än medarbetare alkoholvanor som kan utgöra ett riskdrickande för individen. Det visar en ny undersökning från Falck (fd Previa) baserad på 4 000 chefer över hela landet.

Framsida på rapporten "Hur mår chefen?"

Apr. 05, 2024 11:33 CET

– Att vara chef idag innebär höga krav och förväntningar från både ledning och medarbetare. Men även chefen är medarbetare med rätt till en hållbar arbetsmiljö, säger Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult på Falck (fd Previa).

I rapporten ”Hur mår chefen?” har Falck (fd Previa) kartlagt chefers hälsa och mående i synnerhet, men även tittat på hur chefers mående och medarbetares mående skiljer sig. Undersökningen bygger på 4 256 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda med chefer första januari 2023 till sista december 2023 över hela landet. Jämförelserna med medarbetare bygger på 23 934 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda under samma tidsperiod.

Rapporten visar att chefer inom de flesta områden skattar sin hälsa något bättre än medarbetare gör. Chefer generellt upplever att de har ett meningsfullt och stimulerande uppdrag. I en jämförelse av åtta olika områden uppger chefer ett bättre mående än medarbetare i sex av dem. Det gäller allmänt hälsotillstånd, motion, besvär i rörelseapparaten, övergripande social och organisatorisk arbetsmiljö, sömn samt energinivåer. I två områden uppger dock chefer svar som i högre grad faller inom risknivå än medarbetare. Fler chefer än medarbetare uppger stress som kan innebära risk för ohälsa och fler chefer än medarbetare uppger inom alkohol svar som kan innebära ett riskdrickande för individen.

Läs hela pressmeddelandet

Affärsenhet Healthcare
Ämne Hälsa

Utforska vidare