Nyheter

Oro på arbetsplatser ökar efter kriget i Ukraina

Efter att kriget bröt ut i Ukraina är det många som känner oro och stress. Som chef och kollega kan vi stötta varandra på arbetsplatserna och hjälpas åt att hantera våra känslor kopplade till den nya situationen i Europa.

Mars 16, 2022 09:54 CET

Vi är många som är påverkade av kriget i Ukraina. Somliga är direkt berörda, andra känner en oro kring världsordningen, vad som händer i Europa och hur situationen kan påverka oss i Sverige. Anna Wickberg är specialistpsykolog på Falck Healthcare och har sedan kriget startade märkt av en ökad oro hos många medarbetare och chefer runt om i Sverige.

– När man känner oro och stress är det viktigt att vi tillåter oss att känna det vi känner och stöttar varandra i det. För många blir arbetsplatsen viktig för sociala möten där det finns möjlighet att prata och bearbeta tillsammans. Men för en del är det också en plats där det finns utrymme för paus från alla orostankar, säger Anna Wickberg.

Olika behov vid krissituationer

Som kollega och chef är det viktigt att vara medveten om, och acceptera, att alla påverkas väldigt olika av situationen. Vi har alla olika grundförutsättningar att hantera osäkerheten som vi befinner oss i.

– Var lyhörd mot dina kollegor, öppna upp för samtal och visa att du är tillgänglig. I det aktiva lyssnandet ingår också att vara öppen för att alla inte vill prata om krisen, och det måste också vara okej.

– En person som är orolig kan också behöva distraheras från sina tankar en stund. Föreslå en promenad eller fika och prata om något helt annat så hjärnan får lugna sig lite.

Se till att gynna och prioritera den sociala samvaron på arbetsplatsen. När vi är del av en grupp och gör saker tillsammans minskar oro och stress. Uppmuntra till gemensamma aktiviteter, fika och ät lunch tillsammans eller gå på gemensamma promenader. Det krävs inte jättemycket men det spela en stor roll för arbetsgruppen.

Information skapar trygghet 

Som organisation är det viktigt att förmedla trygghet och stabilitet. Visa att företaget har koll på det som sker i världen och att läget är under kontroll utifrån den egna verksamheten.

– Att se till så att medarbetarna får regelbunden information är något konkret som du kan göra som chef. Var tydlig med vilka stödinsatser som finns tillgängliga, erbjud ditt stöd och visa empati och förståelse. Om informationen är tydlig, saklig och ärlig kan det ge en lugnande effekt.

Om det finns personer på arbetsplatsen som har en direkt anknytning till Ukraina eller har tidigare erfarenheter från att ha behövt fly från krig kan du som chef behöva ta mer kontakt, speciellt om personen arbetar mycket hemifrån. Höra av dig oftare, stäm av hur medarbetaren mår och fråga vad den behöver från dig som arbetsgivare.

Men som chef är det också viktigt att känna att man inte bär ansvaret ensam. Ta hjälp av dina chefskollegor och öka kommunikation mellan er. Dela tips på hur ni gör i respektive arbetsgrupper och avlasta varandra om det behövs.

– Det är viktigt att kunna ta emot stöd i sin roll som chef för att kunna bibehålla det tydliga, trygga och empatiska ledarskapet som är extra viktigt just nu.

Så kan du hantera din egen oro

 1. Normalisera oron
  Att känna oro på grund av kriget i Ukraina är helt normalt, oavsett om du är direkt berörd eller känner oro kring vad som händer i Europa och hur det kan komma att påverka dig.
 2. Håll fast vid dina rutiner
  Var noga med att vila, äta och gå till jobbet som tidigare. Det är vilsamt för hjärnan att ha en förutsägbarhet i vardagen och då kan dina dagliga rutiner vara extra viktigt när andra saker oroar.
 3. Pausa nyhetsflödet
  Det är naturligt för oss människor att söka information när vi befinner oss i osäkra situationer. Om du ofta läser och uppdaterar nyhetsflödet på ett sätt som du själv känner ökar på stressen, då kan det vara bra att dra ner på det eller ta en paus. Att hela tiden matas men information kan ge en falsk känsla av kontroll och är sällan hjälpsamt.
 4. Gör något konkret
  Många mår bra av att kanalisera sin oro och göra något konkret. Hjälp till att samla in kläder eller skänk pengar till hjälporganisationer om du har möjlighet. Vi människor mår bra av att göra saker för andra.
 5. Var källkritisk
  Det är otroligt viktigt att vara källkritisk i det stora flödet av nyheter och information som vi får tills oss varje dag. Skapar informationen och nyheterna starka känslor kan det vara lätt att tappa källkritiken. Man behöver vara medveten om vad informationsflödet gör med oss.
 6. Ta hjälp vid behov
  Känner du att oron och stressen börjar ta över är det viktigt att ta hjälp utifrån. Det kan märkas på att ens arbete och relationer blir påverkade, du kan ha svårt att varva ner och du kanske upplever sömnsvårigheter. Prata med din arbetsgivare om vilket stöd du kan få.
Affärsenhet Healthcare
Ämne Arbetsliv

Utforska vidare