Nyheter

Stärk organisationen i oroliga tider

Det nuvarande samhällsläget oroar många. Skräckscener i nyhetsflödet, skjutningar på gator och ekonomiska svårigheter påverkar både enskilda medarbetare och hela organisationer. Stötta dina medarbetare och få koll på verksamhetens krisberedskap.

Okt. 24, 2023 10:33 CET

Hur just din organisation och dina medarbetare påverkas av det som händer i vår omvärld ser olika ut. Vissa medarbetare känner mycket oro medan andra inte oroar sig alls. Som chef behöver du bemöta befintlig oro men också normalisera att alla känner olika och att det inte heller är fel att inte oroa sig.

Har du medarbetare som är direkt drabbade eller bär på tidigare trauma, är det extra viktigt att fånga upp dem och prata. Kanske behöver ni anpassa arbetsbördan eller sätta in andra insatser. För att säkra upp vid krissituation är det också viktigt att du som chef ser över er krisberedskap och policy samt ser till att den efterföljs och att alla berörda vet vad som gäller.

Om oron tar över

Lite oro är normalt men om oron går över till ältande och långvarig förhöjd stress kan det vara bra att ingripa. Tecken på oro kan vara vanliga stressymptom som dålig sömn men också isolering eller ökat alkoholintag som ett sätt att tillfälligt dämpa oron. Var uppmärksam på och fånga upp avvikande beteenden hos din medarbetare.

Det finns mycket ni kan göra själva för att hantera oro och jobbiga känslor. Det är viktigt att hålla fast vid rutiner och fokusera på sådant som man själv faktiskt kan påverka. Det är också stärkande att arbeta med självmedkänsla genom att ha förståelse för ens reaktion och ta extra hand om sig själv.

Uppmuntra medarbetare som inte känner samma oro eller är direkt drabbade att stötta andra i sin närhet. Ett sätt att göra det mer organiserat är att ha kamratstödjare som kan hjälpa till att hålla extra koll på sina medarbetare.

Få hjälp av en krisstödsexpert

Vid större samhällelig oro ökar medarbetarnas behov av att samtala om tankar och känslor som inte är så lätta att ta upp med kollegor, vänner eller familj. Här kan det vara bra att ta hjälp av experter för samtalsstöd och hantering av mer generell oro och osäkerhet.

För att minska risken och öka beredskapen inför kriser är det också viktigt att arbeta förebyggande. Vill du ha expertråd kan du få hjälp med allt ifrån utbildning av kamratstödjare till att se över er krisorganisation och krisplan. Vid akut kris finns också möjlighet till snabb hjälp och resursmobilisering via Falck.

Saker att göra själv

 1. Håll fast vid rutiner
  Att etablera och hålla fast vid rutiner ger en ökad känsla av kontroll som även lugnar hela systemet. Det gör både att vi behöver tänka mindre och att vi får känna oss duktiga.
 2. Pausa nyhetsflödet
  Om du märker att nyhetsflödet drar i gång din oro, pausa. Sätt upp regler för dig själv för hur ofta och mycket du får uppdatera nyhetsapparna.
 3. Gör något konkret
  Vi mår bra av att bidra och hjälpa andra. Kanske kan du skänka pengar, ge av din tid eller höra av dig till folk i din närhet som du vet behöver stöd.
 4. Var källkritisk
  I kriser sprids information ofta ännu snabbare än vanligt och det blir då extra viktigt att vara källkritisk.
 5. Ta hjälp vid behov
  Även en liten insats kan hjälpa mycket. Vänd dig till personer i din närhet, din arbetsgivare eller ta hjälp av en expert.

Bli företagskund hos Falck

Affärsenhet Företag

Utforska vidare