Det här är krisstöd

Så fungerar Falcks krisstöd

Ett bra omhändertagande i krissituationer får inte bara omedelbart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktigt positiv inverkan på relationen mellan chefer och medarbetare. Genom våra krisstödsabonnemang kan ni känna er trygga med att ni alltid får bästa tänkbara stöd i krisen. Dygnet runt.

Vi finns med genom hela krisen

Falcks kristeam stöttar er verksamhet och hjälper er att bygga upp och utveckla krisorganisationer, så att ni snabbt kan vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Därför utbildar vi krisledningsgrupper och chefer i krisberedskap. En kris som är väl hanterad, oavsett utgång, påverkar det långsiktiga engagemanget och motivationen för arbetet och verksamheten. Upplevelsen av stödinsatserna är viktigare för den långsiktiga återhämtningen än själva händelsens karaktär.

Stöd till ledningsgrupp, chef och medarbetare under krisen

Som ledningsgrupp eller personalansvarig chef får ni kvalificerad och evidensbaserad handledning genom oss . Vi finns också som ett stöd till drabbade medarbetare, kollegor och anhöriga. 

 • Hela organisationen får tillgång till en dygnet-runt-öppen telefonjour
  Chefer och drabbade medarbetare får snabb kontakt med erfarna krisspecialister i vårt kristeam och omedelbar handledning i att hantera krisen.
 • Krisspecialisten gör en bedömning av situationen
  Förutom chefsstödet rekommenderar krisspecialisten ytterligare insatser om det bedöms vara nödvändigt.
 • Krisspecialisten följer upp utvecklingen med chefen 
  Specialisten gör en bedömning och sätter in fler åtgärder om det visar sig bli nödvändigt. Syftet med alla åtgärder är att stärka och mobilisera de resurser som redan finns hos den drabbade individen eller gruppen. 

Stöd efter krisen

Våra krisspecialister hjälper er att gå stärkta ur krisen. Genom forskning vet vi att lärandet är som störst efter en kris. Vi vet att lojaliteten hos medarbetarna ökar efter en väl hanterad kris. Utvärdering och reflektion över era erfarenheter ger ny kunskap och kan bidra till nya strategier för att hantera det ni har varit med om.

Exempel på insatser efter en kris

 • Genomgång med ledningsgruppen av krisinsatsen
 • Seminarium för berörda chefer och medarbetare
 • Revidering av krisplan och krisorganisation

Kontakta oss för att höra mer om våra krisstödsabonnemang. 

 

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vill du ha hjälp med ert krisstöd? Kontakta oss för att ta del av våra krisstödstjänster.

BLI KUND

Redan kund?

Är du redan kund till oss inom krisstöd? Gå direkt till våra kundsidor.

TILL KUNDSIDOR