Vi erbjuder tjänster och ger stöd till såväl privata företag som offentliga verksamheter, kommuner och landsting till vardags och i kris.

Hur långt räcker allmänhetens tålamod för eftersatta vårdinsatser under pandemin?

Nyheterjun 23, 2021 10:00 CET

Hur långt räcker allmänhetens tålamod för eftersatta vårdinsatser under pandemin?

En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Falck visar att förtroendet för vården har ökat under pandemin. Det ökade förtroendet kommer från mötet med de som arbetade i den allra yttersta frontlinjen i det direkta mötet med patienter. Vårdens absolut viktigaste resurs framåt är erfarenheterna från de tidigare faserna av pandemin och för det krävs det ett ledarskap som förvaltar de erfarenheterna.
Läs mer Alla nyheter
Webbinarium om lärdomar från pandemin

Nyheterjun 20, 2021 14:06 CET

Webbinarium om lärdomar från pandemin

Läs mer Alla nyheter
Krisstöd en viktig insats för vårdpersonal i pandemin

Nyheterfeb 24, 2021 08:49 CET

Krisstöd en viktig insats för vårdpersonal i pandemin

Läs mer Alla nyheter