Choose language

Close
Falck Healthcare

 

Genom kundanpassade insatser hjälper vi människor att fungera i arbete.

Krisstöd

 

Vi hjälper Din organisation med krishantering.


Personalstöd

 

Vi erbjuder samtalsstöd till Dina medarbetare.

Företagshälsovård

 

Vi erbjuder dig företagshälsovård genom Previa. 

 

Fysisk behandling

 

Vi erbjuder effektiv och lättillgänglig behandling för besvär som påverkar arbetsförmågan.

Falck Healthcare

 

Vi erbjuder hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i syfte att stärka närvaro och skapa en varaktigt låg sjukfrånvaro.

Personalstöd

Personalstödet är en tjänst som ger den anställde stöd vid bekymmer i arbets- eller privatlivet.​

Krisstöd

Vi hjälper organisationen och den enskilda medarbetaren att hantera en kris.

Fysisk behandling

Vi erbjuder effektiv och lättillgänglig behandling för besvär som påverkar arbetsförmågan.​

Sveavägen 17, 7 tr

111 57 Stockholm

Telefon 0771 - 50 50 80

Fax: 08 - 406 67 99

E-post: info@falckhealthcare.se​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​