Choose language

Close

Fysisk behandling

Effektiv och lättillgänglig behandling för besvär som påverkar arbetsförmågan

 

​Genom Falck Healthcares tjänst Fysisk Behandling har anställda möjlighet att uppsöka specialister vid besvär i kroppens led- och muskelsystem. Effektivitet, kvalitet, tillgänglighet och flexibilitet är kärnvärden som kännetecknar tjänsten Fysisk Behandling.


Tjänsten är upplagd som ett företagsabonnemang som ger de anställda tillgång till en flexibel lösning där de fritt kan välja en terapeut och klinik som ingår i Falck Healthcares nätverk Trygg Rygg. Vid behandlingstillfället betalar den anställde en i förväg överenskommen egenavgift, resterande del faktureras företaget. I Falck Healthcares nätverk ingår flera hundra kliniker över hela landet.


Med ett snabbt omhändertagande kan de anställda vanligtvis förkorta sjukfrånvaron eller helt undvika att behöva stanna hemma från arbetet. Tack vare tjänsten Fysisk Behandling får anställda en behandlingstid hos specialisterna inom 72 timmar. Vid behandlingen får de anställda individuella tips och råd hur de ska förbättra sin fysiska funktion och på så sätt förebygga återkommande eller förvärrade besvär.
 
Alla terapeuter (dvs. naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster) som ingår i Falck Healthcares nätverk Trygg Rygg är legitimerade av socialstyrelsen. Många av våra terapeuter har förutom sin specialistutbildning en lång yrkeserfarenhet och påbyggnadsutbildningar inom bl.a. manuell terapi, förebyggande och rehabiliterande träning. Våra terapeuter arbetar enligt Falck Healthcares regler och policys för hur behandlingar skall genomföras.
 
De anställda ges möjlighet till behandling med en hög tillgänglighet. Falck Healthcares Trygg Rygg-nätverk har ett stort antal anslutna kliniker med en vidsträckt geografisk spridning. Aktuella anslutna kliniker finns alltid angivna på vår hemsida.

​​


Personalstöd

Personalstödet är en tjänst som ger den anställde stöd vid bekymmer i arbets- eller privatlivet.​

Krisstöd

Vi hjälper din organisation med krishantering.​

Företagshälsovård

​Vi erbjuder dig företagshälsovård genom Previa. 

Sveavägen 17, 7 tr

111 57 Stockholm

Telefon 0771 - 50 50 80

Fax: 08 - 406 67 99

E-post: info@falckhealthcare.se​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​