Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering

I den här sektionen

GDPR Regelverket med implementering för Svenska företag 2018-05-25 ställer krav på individens rätt gällande information om och hantering av uppgifter om individen. På dessa sidor beskrivs hur Falck arbetar med personuppgifter allmänt samt hur individen kan kontakta Falck för frågor i enlighet med det nya regelverket.​

Falck består i Sverige av flera verksamhetsben där varje verksamhetsben har sin egen organisation utan vidare insyn i varandras verksamhet. Detta inneb​är att information, förfrågningar och begäran gällande GDPR skall ställas till respektive organisation.

Falck Emergency 

Falck Emergencys verksamhet hanterar tjänster inom Akutsjukvård och Räddningstjänst. 

Inom samlingsbegreppet Falck Emergency ingår följande bolag:

  • Falck Ambulans AB 
  • Falck Räddningstjänst AB 
  • Falck Services AB 
  • Falck Brann og Redningstjeneste AS 

Läs mer här >>

 

Falck Assistance 

Falck Assistance verksamhet hanterar tjänster inom vägassistans, bärgning, vägassistansförsäkring, hjärtstartare och första hjälpen material och utbildning. 

Inom samlingsbegreppet Falck Assistans ingår följande bolag: 

  • RedGo Sweden AB 

Läs mer här >>

 

Falck Healthcare

Falck Healthcare AB bedriver verksamhet inom assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering.

Läs mer här >>