Nyheter

Falck Läkarbilar firar 10 år

Idag uppmärksammar vi att Falck i 10 år har erbjudit hembesöksverksamhet med Falck Läkarbilar. I läkarbilarna finns en läkare och undersköterska som åker hem till patienter och ger behandling i hemmet. Genom detta kan majoriteten av patienterna slippa åka in till sjukhus. Tack vare läkarbilar kan ambulans- primärvård och akutsjukvården avlastas. Dessutom är verksamheten ett viktigt redskap för att uppnå målen med den omfattande vårdomställningen mot en "god och nära vård". Läkarbilarna är tillgängliga dygnet runt och under årets alla dagar.

Mars 01, 2022 13:58 CET

Genom en rad av unika samarbeten med beställare av läkarbesök har verksamheten ständigt kunna utvecklas. Under pandemin kunde Falcks Läkarbilar i Region Skåne ytterligare avlasta vårdpersonal samt minska väntan och risk för isolering av patienter genom att de kunde utföra Covid-19 tester i hemmet.

  • Detta kan läkarbilarna hjälpa till med:
  • Akuta infektioner i ÖNH, luftvägar, hudinfektioner, enklare obstruktiva tillstånd inklusive inhalationsbehandling, UVI, gastroenteriter
  • Akut psykiatrisk bedömning
  • Påbörja behandling med läkemedel enligt Region Skånes riktlinjer
  • Inhalation av obstruktiva tillstånd
  • Remiss för akut röntgenundersökning vid enklare trauma, misstänkta tromboser, oklara infektionstillstånd
  • Suturering av sårskador, bedömning av svåra svårskador
  • Vid telefonrådgivning där tillståndet är oklart kan kvalificerad triage till rätt vårdnivå ske
  • Upparbetade kontaktvägar till ansvarig hälsovalsenhet/remiss till hälsovalsenhet, akutmottagning, socialförvaltningar, barnpsykiatri
  • Konstaterande av oväntade och väntade dödsfall från 18 års ålder.

Idag genomför vi årligen cirka 24 000 uppdrag, varav cirka 16 000 är hembesök över hela Skåne. Dessutom stödjer vi den kommunala hemsjukvårdens sjuksköterskor genom 8 500 årliga konsultationer i telefon.

Verksamhetens prioriterade målgrupper är äldre, mulitsjuka och barn som är sjuka under omständigheter som gör att de är i behov av hembesök. Tjänsterna anpassas helt utifrån efterfrågan hos Regionen.

Falck Läkarbilars hembesöksverksamhet utgår idag från Arlöv och tjänstgör i hela Skåne.

 

 

 

Affärsenhet Healthcare Ambulance

Utforska vidare