Nyheter

Drönare sätts i trafik för bättre trafiköversyn i Stockholm

Falck har precis ingått ett nytt kontrakt med Trafikverket i Stockholm. Med hjälp av drönare kommer man snabbare få realtidsöversikt när trafikolyckor inträffar och därmed kunna mildra köer och intensiv trafikstockning.

Apr. 27, 2023 22:31 CET

Trafikverket och Falck utökar sitt tidigare samarbete i ett projekt med drönare som en innovativ lösning för att underlätta när olyckor inträffar på vägarna i Stockholm. Den nya drönarlösningen ger flexibilitet för övervakningen av trafiken och ger realtidsöversikt av trafiken. Den snabba och exakta responsen baserat på realtidsdata från drönaren kommer att möjliggöra att trängseln snabbt kan mildras. Data från drönaren gör det lättare att dirigera om trafiken, undviker onödiga tidskrävande körningar och minskar utsläppen från köer på vägarna.

- Det finns en enorm potential i att använda drönare för att kunna förbättra trafikflöden, minska flaskhalsarna och långa köer. Vi ser fram emot att få utforska den här nya tekniken tillsammans i vårt samarbete med Trafikverket för att förbättra trafiktider och minska bränsleförbrukningen, säger Fredrik Hiort af Ornäs, VD i Falck Services, Sverige.

Responstid och överblick är två avgörande faktorer för att snabbt kunna ta beslut om allokering av rätt person och utrustning vid trafikolyckor som kan bistå och säkra trafikflödet för att minska trängseln.

- Genom att övervaka olyckor med hjälp av drönare kommer invånarna i Stockholm att kunna uppleva en smidigare trafik på vägarna. Samtidigt kommer föroreningarna från fordon minska när kötiderna runt olyckor kortas. Forskning visar att man genom att minska trängseln minskar det totala utsläppet av koldioxid (CO2) med cirka 10 %, säger Nicolai Laugesen, chef för Falcks drönarverksamhet.

Drönaren är i normalläget tjudrad i en vajer, vilket långsiktigt både ökar livslängden på drönaren och säkerheten vid flygningen. Drönaren kan dock släppas och fungera utan sladd vid behov.

Utforska vidare