Choose language

Close

Vår Verksamhet

Falck Ambulans bedriver ambulanssjukvård på uppdrag av flera landsting och regioner i Sverige. Vi samverkar med polis, räddningstjänst och sjukvårdsinrättningar vid större olyckor och katastrofsituationer.

Falck Ambulans vision är att med hög kompetens och hög medicinsk kvalitet vara ledande inom svensk ambulanssjukvård. Med detta menas att vi ständigt arbetar med utveckling av vår verksamhet till nytta för patienten, kunden och våra medarbetare.

Falck Ambulans är sedan 2003 certifierat i kvalitet och sedan 2007 i miljö och arbetsmiljö. Falck Ambulans var 2008 det första och enda ambulansföretaget i Europa med alla certifikat. Samtliga standarder fokuserar på ett arbete i ständig förbättring till nytta för patienten, personalen, kunden och företaget.

Verksamhetssystemet uppfyller kraven i de internationella standarderna SSEN ISO 9001:2015 (kvalitet), SSEN ISO 14001:2015 (miljö), AFS 2001:1 samt OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö).

Falck Ambulans är en stimulerande och varierande arbetsplats och våra medarbetare kan kombinera klinisk tjänstgöring i ambulansen med utbildningskoncept inom Falck Academy. Vår uppgift är att hjälpa människor vid oönskade händelser men vi tar också ett förebyggande ansvar.
 
Idag bedriver vi ambulansverksamhet i Stockholm, Östergötland, Västerbotten och på Gotland och har cirka 700 anställda.
 
Är du intresserad av att jobba i Ambulans, läs mer här!
​​​​​​

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​​​​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Hjälp med kundserviceärenden och svar på vanliga frågor hittar du här. Och vid generella förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.s​e