Mobil vård

Skapar morgondagens mobila vård

Med gemensamma krafter kan vi utveckla den mobila vården och i större utsträckning komma ut till patienterna och assistera på plats. Falcks målbild är att färre antal patienter ska behöva besöka sjukhus. Genom samverkan med andra aktörer och med trygghet och förtroende som grund, utvecklar vi morgondagens mobila vård. Tillsammans gör vi skillnad.

Utforska vidare