Mobil vård

Våra tjänster

Mobil vård skapar större nytta för patienter, vårdgivare och samhället i stort.

Den mobila vården håller på att utvecklas i Sverige – där tanken är att patienter ska få besök av vårdpersonal i hemmet snarare än att själva tvingas besöka en sjukvårdsinrättning. Falck erbjuder tjänster inom akut ambulans, läkarbilar samt flera former av sjuktransport.

Detta område har en enorm utvecklingspotential, inom ett fåtal år kommer provtagningar, röntgen och operationer i större utsträckning ske hemma.

Utforska vidare