Jumbolans

Samordnad sjuktransport ger välfärdsvinster på flera sätt

När sjukhusen blir allt mer specialiserade blir sjuktransporter mellan sjukvårdsenheter allt vanligare.

Falck erbjuder flera intressanta möjligheter inom sjuktransport som minskar kostnader och negativa miljöeffekter. En av dessa är Jumbolansen – en specialdesignad buss som är avsedd för transport av patienter i behov av sjukresa eller liggande sjuktransport. Bussarna hur utöver bekväma sittplatser även bårplatser, alternativt plats för rullstolar, tillgängliga.

Vårdpersonal och utrustning ombord

Under resans gång tar en undersköterska från Falck hand om patienterna med vårdbehov och ser till att resan går bra. Ombord finns all nödvändig sjukvårdsutrustning, specialliftar för bår och rullstol, syrgas, handikapptoalett och justerbara fåtöljer anpassade för äldre och rörelsehindrades behov. Med Jumbolansen kan många patienter samåka, vilket ger kraftigt reducerade kostnader för sjuktransporter. Färre fordon ger dessutom en positiv effekt i miljöhänsyn.

Falck utvärderar kontinuerligt verksamheten i nära dialog med beställarna. Målet är att bibehålla och ständigt utveckla kvaliteten i leveransen. Bland annat genomförs återkommande användarenkäter och i dessa kan man se att patienterna trivs mycket bra med upplägget. Resan upplevs som individanpassad, trygg och inte minst trevlig. Anhöriga kan vid behov följa med på resan och patienten slipper oroa sig för egen transport eller en natt på patient - hotell. Att man dessutom kan få sig en kopp kaffe eller te och lite fika ombord uppskattas mycket.

Utforska vidare