Pressmeddelande

Nedsatta energinivåer vanligt bland kvinnor och unga i arbetslivet

Omkring tre av tio medarbetare upplever brist på energi på en nivå som kan innebära risker. Trötthet och avsaknad av ork och energi är de vanligaste symptomen. Unga och kvinnor är mest drabbade där hälften upplever någon form av avsaknad av ork och energi. Fyra av tio kvinnor upplever känslomässig utmattning. Energinivåerna samspelar med den sociala arbetsmiljön, motivation och stressnivåer. Det visar en ny undersökning från Falck (fd Previa) baserad på 23 000 medarbetare över hela landet.

Framsida på Falcks rapport "Energinivåer i arbetslivet"

Feb. 02, 2024 15:14 CET

– Oavsett vad en individ ägnar sina dagar åt spelar energinivån en central roll för din produktivitet och prestation. Upplevelser av låg energi kan vara en tidig signal på ohälsa, säger Åsa Miemois, Hälsoutvecklare på Falck.  

Undersökningen ”Energinivåer i arbetslivet” bygger på 22 963 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda första januari 2023 till sista december 2023 över hela landet. Hälso- och arbetsmiljöprofiler är ett kartläggningsverktyg som ger ett brett hälsoperspektiv med fokus på vad som kan förbättra hälsan för medarbetaren och organisationen.

Tre av tio medarbetare upplever en nedsatt energinivå

Undersökningen visar att närmare 30 % av medarbetarna på Sveriges arbetsplatser upplever en nedsatt energinivå. Det motsvarar ca 1,5 miljoner arbetstagare omräknat utifrån att det var ca 5,2 miljoner sysselsatta i Sverige 2023.

Fler kvinnor än män upplever nedsatt energinivå. Bland kvinnor är det 37,5 %, medan det bland män är 25 %, som upplever nedsatt energinivå.   

– Att fler kvinnor än män skattar att de har nedsatt energinivå finns troligtvis flera förklaringar till: Hur stora egna krav vi lägger på oss själva och tillvaron. Hur mycket obetalt arbete vi utför både på jobbet men främst kanske utanför jobbet. Här finns ett arbete att göra för att stötta och prata om skillnader och likheter i liv och arbetsliv mellan individer, säger Åsa Miemois.  

Yngre medarbetare upplever en större brist på energi än medarbetare över 30 år. De bästa energinivåerna har medarbetare över 50 år.  

Läs hela pressmeddelandet

Affärsenhet Healthcare
Ämne Arbetsliv

Utforska vidare