Utbildningar

Kunskap för tryggare samhälle och säkrare arbetsplatser

Falcks utbildningsverksamhet handlar om att främja ett tryggare samhälle. Genom våra verksamheter inom räddningstjänst, ambulans och mobil vård har vi byggt upp en ovärderlig kunskap om bland annat i första hjälpen, brandskydd och krishantering.

I den här sektionen

Utforska vidare