Falck Academy

Våra utbildningar

Genom Falcks utbildningsverksamhet Academy erbjuder vi ett rikstäckande utbildningskoncept med hög kvalitet. Det kanske har något att göra med att våra instruktörer i stor omfattning är en del av Falcks egen personalstyrka med många års erfarenhet och kunskap inom de senaste rönen.

Koncernen ställer höga krav på verksamheten med ett idag brett kontrollerat utbildningskoncept för att säkerställa utbildningar med hög kvalitet till ett attraktivt pris. Utbildningarna följer en evidensbaserad modell för bästa inlärning och genomsyras av tre aspekter – upplevelsebaserade inlärning, aktiv inlärning samt dialog. Våra utbildningar kan anpassas efter ditt behov, och därför kan upplägget variera beroende på mognadsgrad och erfarenhet, arbetsmiljö och förutsättningar samt önskemål och krav.

Utforska vidare